Prejsť na obsah
IIT.SRC

Študentská vedecká konferencia
zameraná na informatiku a informačné technológie

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave usporadúva každoročne študentskú vedeckú konferenciu zameranú na informatiku a informačné technológie – IIT.SRC. Cieľom konferencie je prezentácia výskumných projektov študentov informatiky a informačných technológií vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Konferencia sa uskutočňuje v troch kategóriách:    
 • bakalárske projekty
 • magisterské/inžinierske projekty
 • doktorandské projekty

 • a v rámci kategórií najmä v nasledujúcich oblastiach:        
 • informatika
 • softvérové inžinierstvo
 • informačné systémy
 • počítačové systémy
 • počítačové siete
 • umelá inteligencia
 • počítačová grafika a multimédiá
 • veda o webe a webové inžinierstvo
 • Projekty sa na konferencii prezentujú formou príspevku v anglickom jazyku v predpísanom formáte.

  Príspevky bude posudzovať programový výbor konferencie. Prijaté príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Príspevok môže byť prijatý aj iba na ústnu prezentáciu.

  Účastníci konferencie získajú certifikát o účasti na študentskej vedeckej konferencii. Najlepší študenti sú oceňovaní diplomom dekana a vecnými cenami.

  Úspechy našich študentov v tejto súťaži prezentuje Galéria fakulty.