Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v akademickom roku 2015/16

zimný semester: 17. september 2015 (štvrtok)

  • Pozrite si stručný návod aj s termínmi prihlasovania na rozvrhové akcie.
  • Rozvrh v AIS bude dostupný najneskôr v stredu 16. septembra 2015.
  • Na rozvrhové akcie sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
  • Druháci štvorročného štúdia INFO4 si volia rozvrh len pre predmety, ktoré opakujú.