Prejsť na obsah
Podujatia pre študentov (spolu)organizované FIIT STU

Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year

česko-slovenská súťaž

pre študentov bakalárskeho a magisterského (inžinierskeho) štúdia, ktorí súťažia so svojimi záverečnými projektmi z oblasti informatiky a informačných technológií. Súťaž je spoluorganizovaná českými a slovenskými univerzitami a IT firmami pod záštitou Czech ACM & Slovak ACM Chapter.

 

ACM Student Research Competition

2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

medzinárodná súťaž

organizovaná Czech ACM & Slovak ACM Chapter a podporovaná spoločnosťou Microsoft pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí súťažia so svojimi projektmi z oblasti informatiky a informačných technológií.

Súťaž prebieha v troch kolách:

  • Prvé kolo súťaže - v rámci univerzity
  • Druhé kolo súťaže - semifinále, v ktorom odborná porota posúdi prijaté príspevky výhradne z textov práce a vyberie postupujúce práce do česko-slovenského finále medzinárodnej súťaže projektov
  • Tretie kolo súťaže - finále medzinárodnej súťaže projektov, na ktorom finalisti odprezentujú svoje práce pred odbornou porotou

Úspechy našich študentov v tejto súťaži prezentuje Galéria fakulty.