Prejsť na obsah
NAG - Network Academy Games

NAG 2010, NAG 2009, Cisco Olymp 2008,

Súťaž zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí (v minulých ročníkoch označovanej ako Cisco Olymp).

Cieľom súťaže Cisco NAG je umožniť študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci Sieťového akademického programu v Slovenskej Republike. Súťaž chce prispieť k zlepšeniu vzájomnej komunikácie medzi študentmi a tiež medzi študentmi a pedagógmi (inštruktormi) programu, čo pomôže vytvoriť skutočnú akademickú atmosféru medzi zúčastnenými školami. Umožní tiež oceniť najlepších študentov (skupiny aj jednotlivcov).

 

Súťažné kategórie:

  HS3       - súťaž kolektívov – žiakov stredných škôl - jeden trojčlenný tím za školu
  - očakávajú sa vedomosti na úrovni špecifikovaných tém
  UNI - súťaž jednotlivcov – vysokoškolákov aj stredoškolákov - maximálne dvaja za školu
  - očakávajú sa znalosti na úrovni vedomostí získaných v rámci programu Sieťových akadémií v rozsahu špecifikovaných tém
  PT - súťaž jednotlivcov – stredoškolákov aj vysokoškolákov - maximálne dvaja za školu
  - očakávajú sa znalosti na úrovni vedomostí získaných v rámci programu Sieťových akadémií v rozsahu špecifikovaných tém

Študenti zapojení do súťaže jednotlivcov môžu súťažiť v danom ročníku vo viacerých kategóriách súťaže, ak spĺňajú stanovené kritériá pre účasť v danej kategórií.

 

Súťaž prebieha v troch kolách:

školské kolo - organizujú si ho jednotlivé školy do stanoveného termínu pre celú SR
- určené pre každého študenta strednej alebo vysokej školy v SR vo svojej kategórii
- výber študentov v rámci školských kôl je internou záležitosťou každej akadémie
- súťažiaci musia byť študentmi riadneho, denného štúdia, pričom môžu byť v systéme Sieťových akadémií evidovaní ako inštruktori
národné kolo - koná sa v stanovenom termíne v priestoroch RCNA
- zúčastnia sa ho študenti nominovaní zo školských kôl
medzinárodné kolo      - zúčastnia sa ho víťazní riešitelia národného kola vo všetkých kategóriách

 

Najlepší riešitelia v jednotlivých kategóriách budú odmenení hodnotnými cenami. Zároveň im tieto ocenenia môžu pomôcť v ich ďalšom vzdelávaní a kariérnom raste.