Prejsť na obsah
ACM International Collegiate Programming Contest

ACM súťaž je opäť tu!

Lokálne kolo ACM ICPC súťaže na STU

v rámci CTU Open Contest

Súťaže sa môžu zúčastniť max. 3-členné tímy.
Počet tímov je obmedzený!

Súťaž bude prebiehať súčasne v piatich mestách:
* Praha * Brno * Ostrava * Bratislava * Žilina *

V Bratislave budú súťažiť tímy z troch univerzít:
Univerzita Mateja Bela <<>> Univerzita Komenského (FMFI) <<>> STU (FIIT)

Všetky tri univerzity budú súťažiť v priestoroch FIIT STU.

Harmonogram:

do 20. októbra 2010
do 18:00
registrácia zaslaním e-mailu na adresu:    acm.icpc[at]fiit.stuba.sk
ako odpoveď dostanete potvrdenie účasti a ďalšie pokyny k dokončeniu registrácie
22. - 23. októbra 2010 lokálne kolo súťaže
19. - 21. novembra 2010 Central European Regional Contest 2010 (Wroclaw, Poľsko)
27. februára - 3. marca 2011 svetové finále (Sharm el-Sheikh, Egypt)Predbežný program súťaže:

22. 10. 2010   -  piatok  
15:00 - 15:30   registrácia súťažných tímov - nevyhnutná účasť aspoň jedného člena tímu
15:40 - 16:20   slávnostné zahájenie súťaže
16:20 - 17:00   informácie o súťažných podmienkach a spôsobe vyhodnocovania
16:30 - 18:00   skušobné kolo
 
23. 10. 2010   -  sobota  
  9:30 -   9:45   posledné informácie pred súťažou
10:00 - 15:00   SÚŤAŽ
15:00 - 16:00   prezentácia riešení
16:00 - 17:00   vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže

Upozornenie:

Údaje nie sú definitívne a môže dôjsť k zmene v ktoromkoľvek bode programu!