Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akad. roka 2013/14
v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít.

Uzávierka na predkladanie žiadostí na pobyty v letnom semestri akad. r. 2013/14 je
30. apríl 2013 do 16:00. Žiadosti o štipendium sa predkladajú online na www.stipendia.sk
(resp. www.scholarships.sk).

Ďalšia uzávierka dňa 31. októbra 2013 bude zameraná na pobyty počas letného semestra akad. roka 2013/14.