Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Letný turnaj v zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT bedmintone 2013

Termín: 30. apríl 2013
Miesto: Malá telocvičňa FEI STU v Bratislave
Prezentácia: TIŠ FEI STU Bratislava, o 9:00
Otvorenie súťaže: 30. 4. 2013 o 9:30 v malej telocvični FEI STU
Prihlášky: sútažiaci sa prihlasujú e-maillom: vladimir.pajkos[at]stuba.sk alebo počas prezentácie od 9:00
Podmienky účasti: študenti a doktorandi FEI a FIIT STU
Ceny: víťaz získava diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa
Predpis: súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel bedmintonu
Kategórie: dvojhra (len jedna spoločná kategória, do ktorej budú spadať muži, ženy, muži+ženy; v prípade, že sa turnaja zúčastnia viac ako dve ženy, bude kategória mužská a ženská)
Systém súťaže: bude určený na základe počtu prihlásených hráčov

Viac informácií >>>