Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Alumni klub STU pozýva na utorkové Rozhovory s vedou

s hosťom prof. Dušanom Bakošom (FChPT STU v Bratislave)

4. júna 2013 o 14:00
Veľká zasadačka rektora STU v Bratislave

a

vernisáž výtvarných diel
Kabinetu výtvarnej tvorby Fakulty architektúry
foyer na 3. poschodí
uvedie doc. Milan Lukáč