Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
na bakalárske štúdium pre akademický rok 2013/14

 

Výsledky prijímacieho konania pre akad. r. 2013/14 si môžete pozrieť v systéme elektronickej prihlášky. Po zadaní rodného čísla uvidíte získané bodové hodnotenie, ako aj rozhodnutie prijímacej komisie.

Pripomíname, že uvedené bodové hodnotenie

  • pre uchádzačov o 3-ročné bakalárske štúdium je najvyššie hodnotenie, ktoré ste získali (externá maturita z matematiky a test z matematiky absolvovaný v Scio). K tomuto bodovému hodnoteniu je pripočítaný bonus za rôzne súťaže (ktoré sú fakultou uznané).
  • pre uchádzačov o 4-ročné bakalárske štúdium je najvyššie hodnotenie, ktoré ste získali (externá maturita z matematiky, externá maturita z cudzieho jazyka – úroveň B1 je prepočítaná koeficientom 0,8 a test z matematiky absolvovaný v Scio). K tomuto bodovému hodnoteniu je pripočítaný bonus za rôzne súťaže (ktoré sú fakultou uznané).

Pripomíname, že rozhodnutie dekana o prijatí vám môžeme zaslať až po doručení maturitného vysvedčenia. Nezabudnite poslať overenú kópiu maturitného vysvedčenia!

V prípade, ak by ste chceli podať odvolanie proti rozhodnutiu dekana o neprijatí, môžete tak urobiť až po doručení písomného rozhodnutia dekana.

Stretneme sa 27. júna 2013 o 9.00 h na administrácii zápisu na štúdium do 1. ročníka bakalárskeho štúdia.