Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Jazykové centrum ICV STU ponúka jazykové kurzy , ktoré začínajú 23. septembra 2013 na FCHPT STU v Bratislave.

Zápis do kurzov je možný od 16. septembra 2013 počas celého roka.