Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva o pohár dekana SvF – 6. ročník

Termín: 15. november 2013
Miesto: Squashové kurty Vernosť na Nobelova ul. v Bratislave
Prezentácia: 15. 11. 2013 o 8.30 hod. na squashových kurtoch, rozlosovanie o 8.45 hod.
Začiatok: 9.00 hod.
Ukončenie: 15.00 hod.
Kurty: 4, značky Fibersein
Prihlášky: do 10. 11. 2013 na e-mailovú adresu: helena.cepova[at]stuba.sk
Štartovné: 2 €
Podmienky účasti: poslucháči vysokých škôl Slovenskej republiky všetkých foriem štúdia, ktorí sú povinní preukázať sa platným indexom
Ceny: víťazi jednotlivých disciplín získajú pohár dekana a diplom
Predpis: súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel bedmintonu
Disciplíny: dvojhra muži a dvojhra ženy
Loptičky: dodá usporiadateľ
Riaditeľ súťaže: Mgr. Helena Čepová, KTVY SvF STU, Radlinského, 11, Bratislava
Rozhodca: Marek Kristl