Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s článkom 12 bod 5. písmeno h) platného Štatútu STU udeľuje študentom STU rektorské voľno na deň 31. október 2013 (štvrtok).