Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Študenti do 7. marca 2014 je otvorená v Portáli študenta v AIS anketa Hodnotenie a Evaluácia predmetov študentami ZS 2013/14.

Máte možnosť vyjadriť sa k predmetom zimného semetra.

Vypĺňajte iba tie predmety, ktoré ste skutočne navštevovali a ku ktorým sa chcete vyjadriť.

V doplňujúcich otázkach môžete hlasovať za najlepšieho vyučujúceho semestra, ako aj za najlepší predmet semestra, alebo sa vyjadriť, čo by ste zlepšili na FIIT.