Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pridaj sa k nám!
Určite sa preštuduješ k istote zamestnania a k najlepšie zarábajúcim absolventom.

Termín odoslania prihlášky je 31. marec 2014.

Čo ťa čaká na FIIT?
Pripomíname >>>

Uchádzači, ktorí úspešne zmaturujú
a z externej maturity z matematiky (3-ročné štúdium) či cudzieho jazyka (4-ročné štúdium),
získajú aspoň percentil 75,
budú na FIIT úspešne prijatí a majú šancu úspešne doštudovať prvý ročník.

Naše doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že uchádzači, ktorí
dosahujú veľmi dobré výsledky na strednej škole z matematiky, slovenského jazyka a cudzieho jazyka,
z externej maturity získajú aspoň percentil 75,
majú šancu u nás úspešne prejsť prijímacím konaním, byť prijatí bez prijímacej skúšky a neskôr sú naši úspešní absolventi.