Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia,

od 18. júna do 12. júla 2014
máte jedinečnú príležitosť ohodnotiť predmety,
ktoré ste absolvovali v letnom semestri 2013/14.

V AIS bola spustená anketa Evaluácia predmetov študentmi.

Zapojte sa a pomôžete tym nielen nám, ale i sami sebe.

 • Anketu vypĺňate pre jednotlive predmety LS2013/14.
 • Pre každý predmet sú nachystané tie isté otázky.
 • Netreba, aby ste vypĺňali anketu pre predmety Záverečná práca, Štátnicový predmet, DPI, DPII, DPIII, BPI, BPII.
 • Vyplňte hlavne to, čo považujete za dôležité, aby sme vedeli.
 • Ak ste nechodili na prednášky, tak prosím nevypĺňajte údaje o prednáškach.
 • Okrem otázok ku konkrétnemu predmetu, je tam ešte všeobecná anketa - 8 otázok.
  • TÚTO ČASŤ KAŽDOPÁDNE VYPLŇTE.
  • Tieto všeobecné otázky vypĺňate iba raz - pri prvom hodnotenom predmete.
  • V týchto otázkach máte možnosť vybrať najlepšieho vyučujúceho a najlepší predmet semestra, ohodnotiť pracú študijného oddelenia a formulovať svoje návrhy na zlepšenie čohokoľvek na fakulte.

Anketa je anonymná (pri odpovediach nie je zaznamenaný ich autor a sú mazané i parametre v logovacích tabuľkách) a nájdete ju v AIS v Portáli študenta.

Ak ste ešte nevyužili túto možnosť, nájdite si chvíľu času a vyjadrite svoj názor.

Čím viac študentov sa vyjadrí, tým komplexnejší a objektívnejší obraz dostaneme.

Ďakujeme za názor, ktorý týmto vyjadríte.