Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V letnom semestri akademického roka 2014/15 sa otvára výberový predmet

Základy reverzného inžinierstva
(2 hodiny prednášok/týždeň | 2 hodiny cvičení/týždeň | 5 kreditov).

  • Predmet budú zabezpečovať špecialisti zo spoločnosti ESET, s. r. o.
  • Po absolvovaní predmetu študent získa základné znalosti o technikách reverzného inžinierstva a ich aplikácii v praxi pri analýze funkcionality softvéru.
  • Od študenta sa očakáva znalosť jazyka assembler na platforme x86 a programovania v jazyku C.
  • V prípade, že máte záujem zapísať si predmet, podajte si žiadosť na Študijné oddelenie FIIT.
  • Počet študentov na predmete je obmedzený.

Prednášky: štvrtok | 16.30 – 18.10 hod. | poslucháreň B na FMFI UK
Cvičenia: podľa dohody s cvičiacimi | laboratórium Výskumného centra Eset na ÚAPI FIIT STU (4.46 na 4. NP)

Stručná osnova predmetu: - Základné princípy a nástroje: disassembling, debugging, dekompilácia, virtualizácia
- Reverzné inžinierstvo na platforme Windows – Portable Executable formát, Windows API
- Anti-debugovacie triky: run-time kompresia, obfuskácie
- RE Java a .NET aplikácií
- RE na platformách Android, Mac, Linux
- Základy bezpečného programovania - bezpečnostné zraniteľnosti, exploity

Viac informácií: doc. Ladislav Hudec, email: ladislav.hudec[at]stuba.sk.