Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
    súťaž stredoškolákov v programovaní

 

Cieľom súťažiacich je vytvoriť počítačové programy, ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase.

Súťaž prebieha v dvoch kolách:
- korešpondenčné   prebieha prostredníctvom siete Internet - počas stanoveného obdobia budú jednotlivci alebo dvojčlenné tímy riešiť zadané problémy,
- finále súťaže zúčastnia sa ho súťažiaci najlepších tímov z korešpondenčného kola, ktorí v časovom limite budú individuálne riešiť zadané problémy.

Partneri podujatia:

 

HARMONOGRAM FINÁLE SÚŤAŽE

20. marca 2015 - piatok
15.30 – 16.30 Registrácia účastníkov (priestory chodby na 1. NP)
16.30 – 17.00 Privítanie účastníkov a informácie k priebehu súťaže (Babbageova malá učebňa -1.57 na 1. PP)
17.00 – 18.30 Skúšobné kolo súťaže (Počítačova učebňa -1.40 na 1. PP)
18.30 – 19.00 Otázky k súťaži (Babbageova malá učebňa -1.57 na 1. PP)
19.00 Odchod ubytovaných účastníkov do ŠD
 
21. marca 2015 - sobota
  8.00 –   8.30 Posledná informácia pred súťažou (Babbageova malá učebňa -1.57 na 1. PP)
  8.30 – 12.30 Finále súťaže ProFIIT 2015 (Počítačova učebňa -1.40 na 1. PP)
12.30 – 13.30 Obedná prestávka (Lander Café na 1. PP)
14.00 – 14.30 Predstavenie Výskumného centra ESET (4.46 na 4. NP)
14.40 - 15.10 Vysvetlenie úloh (Veľká zasadačka dekana 2.06 na 2. NP)
15.15 – 16.00 Vyhlásenie výsledkov ProFIIT 2015 (Veľká zasadačka dekana 2.06 na 2. NP)