Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

pre akad. rok 2015/16
je v systéme YONBAN otvorené
od 4. mája 2015 od 16.00 hod. až do 15. mája 2015 do 16.00 hod.