Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

bude v priestoroch Študijného oddelenia FIIT STU
v danom termíne
v čase od 8.00 do 14.00 hod.

Bakalársky projekt II: 12. 5. 2015 utorok
Diplomový projekt I: 13. 5. 2015 streda
Diplomový projekt II: 13. 5. 2015 streda
Diplomový projekt III: 14. 5. 2015 štvrtok