Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

Registrácia predmetov je povinná, prebieha v systéme AIS od 16. 6. 2015, 13.00 hod. do 21. 6. 2015, 23.59 hod.

Registráciou si študent zostavuje osobný učebný plán na akad. rok 2015/16.

Osobný študijný plán treba odovzdať na študijné oddelenie od 22. 6. 2015 do 24. 6. 2015.

Pozrite si návod na registráciu predmetov pre akad. rok 2015/16 .

Pozrite si:
- študijné plány bakalárskeho štúdia ,
- študijné plány inžinierskeho štúdia ,
- informačné listy predmetov .