Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

sa uskutočnia
14. júla 2015 (utorok)
v Aule A. Stodolu SjF STU v Bratislave na Nám. slobody 17.

 

Inžinierskeho štúdia:
o 10.00 hod. študijného programu IS
o 12.00 hod. študijných programov PKSS a SI

UPOZORNENIE:

  • Absolventi inžinierskeho štúdia musia prísť 13. 7. 2015 o 8.00 hod. do U120/240 (-1.58 na 1. PP) podpísať dokumenty, potrebné na ukončenie štúdia.
  • Nácvik promócií je 14. 7. 2015 o 8.00 hod. v Aule A. Stodolu.

 

Bakalárskeho štúdia
o 14.00 hod.

UPOZORNENIE:

  • Absolventi bakalárskeho štúdia musia prísť 13. 7. 2015 o 9.00 hod. na ŠO podpísať dokumenty, potrebné na ukončenie štúdia.
  • Nácvik promócií je 14. 7. 2015 o 8.30 h v Aule A. Stodolu.