Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

nebudú v dňoch

29. júna 2015 z dôvodu zápisov do 1. ročníka bakalárskeho štúdia,

14. júla 2015 z dôvodu promócií absolventov bakalárskehoa inžinierskeho štúdia.