Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
e-zápis 20. 7. - 20. 8. 2015
je určený pre zápis do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. a 3. ročníka inžinierskeho štúdia
Študenti, ktorí využijú elektronický zápis, dostanú potvrdenie o štúdiu kedykoľvek v čase úradných hodín na Študijnom oddelení FIIT
 
Bakalárske štúdium
do 1. roka

29. 6. 2015 (pondelok) - 9.00 alebo 14.00 hod.

do 2. a ďalších rokov   4. 9. 2015 (piatok) - 9.00 hod.
Platí pre študentov, ktorí nevyužili možnosť e-zápisu na štúdium.
Študenti, ktorí využijú elektronický zápis, dostanú potvrdenie o štúdiu kedykoľvek v čase úradných hodín na Študijnom oddelení FIIT
 
Inžinierske štúdium
do 1. roka

27. 8. 2015 (štvrtok) - 9.00 hod.

do 2. a ďalších rokov   3. 9. 2015 (štvrtok) - 9.00 hod.
Platí pre študentov, ktorí nevyužili možnosť e-zápisu na štúdium.
Študenti, ktorí využijú elektronický zápis, dostanú potvrdenie o štúdiu kedykoľvek v čase úradných hodín na Študijnom oddelení FIIT
 
Doktorandské štúdium
do 1. roka   3. 9. 2015 (štvrtok) - 9.00 hod.
do ďalších rokov štúdia   3. 9. 2015 (štvrtok) - 13.00 hod.
- zápis sa týka všetkých, ktorí sú študentmi, teda aj tých, ktorí už vyčerpali štandardnú dĺžku štúdia, ešte neodovzdali a neobhájili dizertačnú prácu a stále sú študentmi.