Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Registrácia predmetov je povinná, prebieha v systéme AIS od 8. 6. 2016, 14.00 hod. do 12. 6. 2016, 23.59 hod.

Registráciou si študent zostavuje osobný učebný plán na akad. rok 2016/17.

Osobný študijný plán treba odovzdať na študijné oddelenie od 13. 6. 2016 do 16. 6. 2016.

Pozrite si návod na registráciu predmetov pre akad. rok 2016/17 .

Pozrite si:
- študijné plány bakalárskeho a inžinierskeho štúdia ,
- informačné listy predmetov .