Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Inžinierskeho štúdia:
7. júla 2016 (štvrtok)
o 11.00 hod. študijných programov Informačné systémy a Softvérové systémy
o 13.00 hod. študijných programov Informačné systémy a Softvérové systémy
o 15.00 hod. študijných programov Informačné systémy a Softvérové systémy
v Aule Magne (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2.

 

Bakalárskeho štúdia
8. júla 2016 (piatok)
o 11.00 hod. študijného programu Informatika
o 13.00 hod. študijného programu Informatika
o 15.00 hod. študijných programov Informatika a Informačné technológie
v Aule Magne (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2.