Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

január 2019

 • 31.01.2019
  • Prihlasovanie sa na rozvrhové akcie
   v letnom semestri 2018/19 je v stredu dňa 6. februára 2019. Rozvrh v AIS bude dostupný najneskôr v utorok 5. februára 2019 po 15.00 hod.
   Na rozvrhové akcie sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka 3- a 4-ročného a 2. ročníka 4-ročného bakalárskeho štúdia.  
 • 25.01.2019
  • ProFIIT 2019: korešpondenčné kolo spustené!
   25. januára o 16.00 hod. bolo spustené korešpondenčné kolo súťaže stredoškolákov v programovaní. Zapojte sa a získajte bonusové body do prijímacieho konania na FIIT!
   Registrácia je otvorená až do ukončenia prvého kola súťaže - do 17. februára 2019 16.00 hod.  
 • 21.01.2019
  • ProFIIT 2019: registrácia otvorená!
   25. januára - 17. februára 2019 prebieha korešpondenčné kolo súťaže stredoškolákov v programovaní. Zapojte sa a získajte bonusové body do prijímacieho konania na FIIT!
   Registrácia otvorená od 21. januára 2019 od 16.00 hod. až do ukončenia prvého kola súťaže.  
 • 18.01.2019
  • Net@FIIT 2019
   8. februára 2019 o 12.00 hod. na FIIT STU v Bratislave sa uskutoční súťaž stredoškolákov zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov, ako sú prepínače a smerovače. Registrácia je otvorená do 5. 2. 2019 do 24.00 hod.  
  • Štipendijný program na podporu študentiek FIIT STU
   Zapoj sa a získaj 200 - 400 €.
   Termín na predkladanie žiadostí je 15. február 2019.  
 • 17.01.2019
  • Už dosť!
   FIIT STU sa jednoznačne stavia na stranu vysokých škôl, ktoré odsudzujú bagatelizovanie prípadu “rigoróznej” práce Andreja Danka.  
 • 16.01.2019
  • HackKosice
   30. – 31. marec 2019, Košice - víkend inovácií a zábavy.  
 • 15.01.2019
  • Pracovné ponuky
   na pozície: Dátový vedec bojujúci proti šíreniu falošných správ a zavádzajúceho obsahu; Softvérový inžinier pre vývoj infraštruktúry zberu dát  
 • 14.01.2019
  • Obhajoby Diplomových projektov II - zs 2018/19
   16. - 18. januára 2019 - pozrite si harmonogram obhajob DP2 študijných programov Informačné systémy, Inteligentné softvérové systémy, Internetové technológie a Softvérové inžinierstvo.  
 • 03.01.2019
  • Novoročný príhovor dekanky fakulty 2019

   Želám zdravie a lásku, želám vnútornú silu pre naplnenie plánov. Šťastný nový rok 2019 pre Vás milí študenti, kolegovia, pre Vašich blízkych, priateľov, pre všetkých.

    
 • 01.01.2019