Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

júl 2021

 • 28.07.2021
  • MIT – Slovakia Seed Fund
   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) uzatvorilo dohodu s jednou z najprestížnejších univerzít sveta – Massachusetts Institute of Technology (MIT) s cieľom financovať spoločné projekty základného výskumu a výskumnú spoluprácu medzi fakultami a študentmi MIT a verejnými školami, univerzitami a verejnými výskumnými inštitúciami so sídlom v SR.  
 • 26.07.2021
 • 20.07.2021
  • Obhajoba dizertačnej práce W. S. Khaila
   3. augusta 2021 o 10.00 hod. sa na FIIT STU v Bratislave uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Waheedullaha Sulaimana Khaila, M.Sc., formou online prenosu v systeme WEBEX.  
 • 14.07.2021
 • 13.07.2021
  • Promócie absolventov bakalárskeho štúdia
   v akademickom roku 2020/21 - Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu súvisiacu s pandémiou sa termín bakalárskych promócií predbežne presúva na september. Podrobnejšie informácie včas zverejníme.  
 • 12.07.2021
  • Vyhlásenie výzvy Slovensko – Rusko RD 2021
   APVV v spolupráci s MŠVVaŠ SR vyhlásili verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii.
   Dátum vyhlásenia výzvy je 30. jún 2021, dátum ukončenia výzvy je 31. august 2021.  
  • Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
   v akademickom roku 2020/21 - vo štvrtok 15. júla 2021 o 10.30, 12.00 a 13.30 hod., Aula Magna FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2. Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu súvisiacu s pandémiou, vstup pre verejnosť je kapacitne obmedzený a len pre registrovaných účastníkov.  
 • 08.07.2021