Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Inštitút celoživotného vzdelávania pripravilo pre študentov inžinierskeho štúdia a 3. ročníka bakalárskeho štúdia doplňujúce pedagogické štúdium v akademickom roku 2010/11.