Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Usporiadateľ: Rada športu STU, Centrum jazykov a športu SjF STU v Bratislava
Termín: 24. októbra 2012 (streda)
      8:00 - 8:20 - prezentácia
8:30 - začiatok turnaja
Miesto: telocvičňa SjF STU v Bratislave, Nám. slobody 17
Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel malého florbalu, hrajú 4 hráči + brankár
Systém: podľa počtu prihlásených
Organizačné zabezpeč.: Každé družstvo si zabezpečí jednotné dresy, vlastný florbalový výstroj
Ceny: Víťazi získajú vecné ceny, diplom a pohár rektora STU v Bratislave
Riaditeľ turnaja: Marián Uvaček - marian.uvacek[at]stuba.sk