Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

je projekt spoločnosti IBM pre študentov vysokých škôl s názvom "Great Minds Student Internships 2013".

Podstatou projektu je umožniť študentom z nášho regiónu, aby sa zúčastnili tzv. 'internship' študijného pobytu v dĺžke trvania od 3 do 6 mesiacov (podľa dohody) vo výskumných a vývojových laboratóriách spoločnosti IBM v Zürichu (Švajčiarsko) alebo v Haife (Izrael).

Náklady spojené s pobytom vo Švajčiarsku alebo Izraeli hradí študentom spoločnosť IBM.

Nomináciu robí fakulta.

Študenti, ktorí majú záujem o tento 'pracovný pobyt v Zürichu'
najneskôr do 3. decembra 2012 donesú
svoje CV a motivačný list (viac na stránke >>>) zástupcovi fakulty (vo funkcii profesor alebo docent), ktorý mu napíše odporučenie.

Všetky podklady (CV, "paper position" a "letter of reccomendation" je potrebné doručiť na OOČ pani Márii Hricovej (D 221)
v termíne najneskôr 7. decembra 2012.

Konečný výber robí spoločnosť IBM.

Všetky dôležité informácie sú na stránkach: www.research.ibm.com/greatminds/