Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Jazykové centrum ICV STU v zimnom semestri akad. r. 2010/11 ponúka jazykové kurzy , ktoré začínajú 27. septembra 2010 na FCHPT STU v Bratislave. Zápis do kurzov je možný počas celého roka.