Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Jazykové centrum ICV STU v zimnom semestri akad. r. 2011/12 ponúka jazykové kurzy , ktoré začínajú 26. septembra 2011 na FCHPT STU v Bratislave. Zápis do kurzov je možný počas celého roka.