Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Jazykové centrum ICV STU ponúka jazykové kurzy , ktoré začínajú 1. októbra 2012 na FCHPT STU v Bratislave.

Zápis do kurzov je možný počas celého roka.