Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Ubytovacia komisia FIIT STU schválila kritériá pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na FIIT STU .

Konkrétne termíny na podávanie žiadostí o ubytovanie budú zverejnené.