Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Študenti, ktorí si v letnom semestri akad. roka 2009/10 zapísali predmet Diplomový projekt I si majú prísť do 16. apríla 2010 prevziať zadania nasledovne:

  • štud. programu Počítačové a komunikačné systémy a siete k Ing. K. Pribišovej (miestnosť D 120)
  • štud. programov Informačné systémy a Softvérové inžinierstvo k Z. Mackovej (miestnosť D 101)

Upozorňujeme, že neprevzatie zadania v termíne sa považuje za porušenie študijných povinností a bude sa riešiť disciplinárnou komisiou FIIT STU. Diplomové projekty bez zadania nebudú prevzaté podateľňou FIIT.