Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Študenti štud. programov Informačné systémy a Softvérové inžinierstvo, ktorí si v letnom semestri akad. roka 2010/11 zapísali predmet Diplomový projekt I si majú prísť do 31. marca 2011 prevziať zadania k Z. Mackovej (miestnosť D 101).

Upozorňujeme, že neprevzatie zadania v termíne sa považuje za porušenie študijných povinností a bude sa riešiť disciplinárnou komisiou FIIT STU. Diplomové projekty bez zadania nebudú prevzaté podateľňou FIIT.