Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

ktorí si v letnom semestri akad. r. 2011/12 zapísali predmet Diplomový projekt I, si majú prísť do 23. marca 2012 prevziať zadania pre jednotlivé študijné programy takto:

  • IS a SI k Z. Mackovej (miestnosť D 101),
  • PKSS ku K. Pribišovej (miestnosť D 120).).

Upozorňujeme, že neprevzatie zadania v termíne sa považuje za porušenie študijných povinností a bude sa riešiť disciplinárnou komisiou FIIT STU. Diplomové projekty bez zadania nebudú prevzaté podateľňou FIIT.