Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
ktorí sú zaradení na predmete anglický jazyk do úrovne B, budú mať stretnutie ohľadom rozvrhu v zimnom semestri akad. roka 2012/13 v pondelok 24. septembra 2012 o 12:45 vo vestibule A traktu na 6. poschodí.