Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Úradné hodiny Študijného oddelenia FIIT
v stredu 13. septembra 2017
NEBUDÚ
z dôvodu konania imatrikulácií.