Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Prevádzka:      od 20. septembra do 22. decembra 2010 a od 10. januára do 30. júna 2011

Prevádzkové hodiny
pondelok - štvrtok:     6:15 -   7:15    16:00 - 17:00
len pre zamestnancov STU, deti zamestnancov a dôchodcov
17:00 - 18:00
pre študentov a doktorandov FEI a FIIT a cudzích návštevníkov
piatok: 6:15 -   7:15    15:00 - 16:00
len pre zamestnancov STU, deti zamestnancov a dôchodcov
16:00 - 18:00
pre študentov a doktorandov FEI a FIIT a cudzích návštevníkov
sobota: 8:00 - 13:00   
bez obmedzenia

Preukaz platí celý akademický rok.

Ceny preukazov:

pre zamestnancov FIIT STU   20 €
pre rodinných príslušníkov:
- manžel, manželka, druh, družka a nezaopatrené deti od 10 rokov  
- nezaopatrené deti do 10 rokov  

22 €
8 €
pre študentov a doktorandov FIIT STU   15 €

Preukazy pre zamestnancov (a ich rodinných príšlušníkov) a doktorandov FIIT STU platné od 20. 09. 2010 sa budú vybavovať na Sekretariáte dekana FIIT STU (Ľ. Lampertová) po uhradení príslušného poplatku v Pokladnici FIIT STU (E. Sabová) v termíne od 16. do 22. septembra 2010. Po tomto termíne si každý záujemca uhradí príslušný poplatok individuálne v Pokladnici FEI STU.

Preukazy pre študentov FIIT STU sa budú vybavovať na Pedagogickom oddelení FEI STU v úradných hodinách.