Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA)
pozýva na seminár o štipendijných a grantových možnostiach do zahraničia
jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty,
ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, inžinierskym, príp. doktorandským titulom,
či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie je určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, pedagógov a výskumných pracovníkov STU v Bratislave.

18. 10. 2016 o 9.00 hod.
Aula Minora (-1.65 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave

na Ilkovičovej 2 (Mlynská dolina)

19. 10. 2016 o 13.00 hod.
B 106 na SvF STU v Bratislave

na Radlinského 11

Viac o SAIA >>>