Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v akademickom roku 2016/17

zimný semester: 13. september 2016 (utorok)

  • Pozrite si stručný návod aj s termínmi prihlasovania na rozvrhové akcie.
  • Rozvrh v AIS bude dostupný najneskôr v pondelok 12. septembra 2016.
  • Na rozvrhové akcie sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
  • Druháci štvorročného štúdia si volia rozvrh len pre predmety, ktoré opakujú.