Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu na krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých, technických alebo umeleckých) projektov.

Termín na predloženie žiadostí je 31. máj 2011, 13:00 h.

Žiadosť treba predložiť vytlačenú na oddelenie odborných činností (p. Hricová, D 221) a tiež mailom (pdf), v ktorom za žiadosťou nasleduje vyjadrenie školiteľa/vedúceho pracoviska v zmysle Výzvy na adresu hricova[at]fiit.stuba.sk. V texte mailu treba uviesť meno žiadateľa, ústav a názov projektu.

Žiadosť o grant musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle Výzvy :

Výzvu aj podporné materiály nájdete aj na stránke http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=191

Otázky súvisiace s prípravou návrhu adresujte na oddelenie odborných činností – p. Hricovej (hricova[at]fiit.stuba.sk) v termíne od 11. do 30. mája 2011.