Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozývame Vás na slávnostnú promóciu absolventov doktorandského štúdia STU v Bratislave

13. júna 2012 o 11:00
Aula D. Ilkoviča STU v Bratislave na Mýtnej 36

Z rúk dekana FIIT STU Pavla Čičáka si prevezmu akademický titul "philosophiae doctor" v odbore:

Aplikovaná informatika: Mária Pohronská
Tomáš Kováčik
Juraj Števek
Attila Štrba
Softvérové inžinierstvo: Marián Šimko, ktorý si zároveň prevezme Cenu rektora STU