Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Žiadame študentov FIIT STU , ktorým bolo priznané prospechové štipendium v akad. roku 2010/11, aby v termíne od 2. do 5. novembra 2010 oznámili na študijnom oddelení fakulty p. Ľ. Huskovej (v úradných hodinách) číslo bankového účtu, resp. potvrdili správnosť čísla účtu v AIS, na ktorý im bude štipendium vyplatené.