Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Žiadame študentov FIIT STU , ktorým bolo priznané prospechové štipendium v akad. roku 2012/13, aby v termíne od 7. novembra v úradných hodinách do 9. novembra 2012 do 14:00 oznámili na študijnom oddelení fakulty p. Ľ. Huskovej číslo bankového účtu, resp. potvrdili správnosť čísla účtu v AIS, na ktorý im bude štipendium vyplatené.