Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V Bratislave 14. 2. 2020 - Posledné vyjadrenie zamestnancov v štrajkovej pohotovosti sú pre vedenie FIIT STU nepochopiteľné. Utvrdzuje nás v presvedčení, že zamestnanci v štrajkovej pohotovosti nemajú záujem sa dohodnúť na upokojení situácie. Chápeme, že niektorým zo zamestnancov dochádza až postupne, v akej situácii sa nachádzame a aké to má následky pre fakultu, univerzitu i jednotlivcov. Robíme všetko pre to, aby sa situácia čo najmenej dotkla študentov a ich práva na vzdelanie. Nesmierne nás mrzí, že zamestnanci v štrajkovej pohotovosti sa rozhodli urobiť z 1200 študentov FIIT STU rukojemníkov, považujeme to za nemorálne a neetické. Ak by zainteresovaní zamestnanci chceli štrajkovať bez dopadu na študentov, mohli tak urobiť vo voľnejšom čase skúškového obdobia. Svoje požiadavky by tak dali silne najavo, avšak bez negatívneho dopadu na výučbu a študentov. Vedenie fakulty je na situáciu pripravené, výučba bude prebiehať riadne od pondelka, náhradou za štrajkujúcich zamestnancov budú interné a externé personálne zdroje.

Dňa 12. 2. 2020 som dostal informáciu od zástupcu zamestnancov v štrajkovej pohotovosti (ZŠP) p. M. Šimka, že naďalej žiadajú moju rezignáciu do konkrétneho termínu 14. 2. 2020 a bez splnenia tejto požiadavky vstupujú do štrajku. Oznámil som ZŠP, že z pozície dekana neodstúpim, a to najmä z dvoch dôvodov:

  1. kandidát na dekana zo zamestnancov v štrajkovej pohotovosti nie je akceptovateľný pre druhú polovicu fakulty,
  2. odstúpenie dekana za súčasnej situácie, kedy nie je funkčný akademický senát fakulty, ani len vedecká rada, pričom dekan je legitímne zvolený, nie je pre rozvoj fakulty optimálny.
Preto predpokladám, že ZŠP budú štrajkovať od pondelka 17. 2. 2020. Ako vedenie fakulty sme k tomuto faktu zodpovedne pristúpili a zabezpečili náhradníkov za štrajkujúcich ľudí, ktorí sú aktuálne v štrajkovej pohotovosti. Primárna zodpovednosť štatutára fakulty je zabezpečiť študentom ich ústavné právo na vzdelanie. Kolegov v štrajkovej pohotovosti som preto požiadal, aby sa výmena vyučujúcich kolegov udiala bez incidentov. Zároveň som dal možnosť každému ZŠP oznámiť mi do piatku 14. 2. 2020 jeho/jej rozhodnutie odučiť svoj predmet v letnom semestri v riadnom režime.

Nepovažujem za férové, že dodnes sme ako vedenie neboli informovaní o kľúčových faktoch:

  • ktorí konkrétni zamestnanci budú štrajkovať,
  • akú dlhú dobu sa chystajú štrajkovať,
  • aké sú oficiálne dôvody a ciele štrajku,
  • kedy presne začnú štrajkovať,
  • akým spôsobom bude štrajk prebiehať (či len pasívnou neúčasťou na práci alebo inou formou).
Tieto informácie potrebujeme preto, aby sa situácia študentov dotkla v čo najmenšej miere.

Čo sa týka nového článku zverejneného na strajk.info – požiadal som ZŠP, aby nešírili klamstvá o tom, že ich dekan zastrašuje. Toto kategoricky odmietam a žiadam o opravu predmetného článku a o ospravedlnenie. Ak niekto cíti strach, z psychologického hľadiska tomu rozumiem, rozhodnutie pre štrajk je veľmi náročné, lebo zo samotného práva štrajkovať vyplývajú aj povinnosti. Rozumiem, že všetci máme posledné týždne až mesiace v sebe „mix emócií“.

Avšak dôrazne odmietam, že by som kohokoľvek zastrašoval.

Chcem sa tiež vyjadriť k aktuálne medializovaným informáciám o mojom odstupovaní. Na rokovaniach bolo skutočne preberaných množstvo variantov riešenia aktuálnej situácie a boli „na stole“ v danom konkrétnom momente, keď sme o nich rokovali. Hovorili sme aj o možnosti mojej rezignácie a o otázke, kto by sa stal dekanom FIIT STU. O týchto alternatívach som hovoril aj so zástupcami firiem, ktorých spôsob komunikácie – cez médiá – považujem za nekorektný. Predmetný návrh na výmenu dekana vznikol ako prejav môjho úprimného záujmu vyriešiť aktuálnu zložitú situáciu, ako sa však neskôr ukázalo tieto alternatívy nie sú priechodné. Nikdy som definitívne nepovedal, že odstúpim a poprosil som ZŠP, aby si uvedomili rozdiel medzi rokovaním o možnostiach a prípadných následkoch a finálnym rozhodnutím. Neviem, z akých zdrojov ZŠP čerpajú, keď tvrdia, že „v oficiálnych vyhláseniach to však [dekan] odmieta, dokonca nepripúšťa, že toto je predmetom rokovaní“. Nie je to pravdivá informácia a požiadal som ZŠP o jej opravu.

ZŠP som taktiež požiadal, aby informovali aj médiá o týchto opravách, aby sa vo verejnosti nešírili nepravdy.

Stretnutie so zástupcami spoločností sme iniciovali po tom, ako bol medializovaný pôvodný „otvorený list“ piatich IT firiem, jednej PR agentúry, SAPIE a p. Škodného. Nakoľko tento spôsob „komunikácie“ nepovažujeme za vhodný, zvlášť vo vypätej atmosfére, pozvali sme zástupcov tejto iniciatívy na stretnutie. V rámci stretnutia boli prítomní oboznámení so situáciou i okolnosťami. Predmetný návrh na výmenu dekana vznikol ako prejav môjho úprimného záujmu vyriešiť aktuálnu zložitú situáciu, ako sa však neskôr ukázalo tieto alternatívy nie sú priechodné. Ako dekan som informoval prítomných na stretnutí, že kandidát na dekana, ktorým by mal byť niektorý zo zamestnancov, ktorí sú v štrajkovej pohotovosti, nevzbudzuje dôveru druhej polovice fakulty. To znamená, že zamestnanci nechcú za dekana kolegu, ktorý je v súčasnosti v štrajkovej pohotovosti.
Zástupca ESETu úvahy o výmene dekana síce privítal, avšak pri následnej diskusii ohľadne podmienok, ktoré musí podľa stanov FIIT STU a STU spĺňať kandidát na dekana, kedy okrem iného tento kandidát musí byť akademik, teda člen akademickej obce, sám priznal, že nájsť skúseného manažéra, ktorý túto podmienku spĺňa je nesmierne náročná, ak nie nemožná úloha. Aktuálne odvolávanie sa firiem na tento bod, aj vzhľadom na pomerne značnú jednostrannosť informácií, ktorými disponovali, ako aj na načasovanie ich aktuálneho spôsobu komunikácie, nepovažujeme za šťastné a vhodné.

Tento spôsob komunikácie, kedy sa uprednostňuje komunikácia cez média pred komunikáciou dialógu, neprispieva k upokojeniu situácie a vzťahov na fakulte, naopak ich zhoršuje.

S úctou,
Ivan Kotuliak,
dekan FIIT STU