Prejsť na obsah
Pamätné medaily a mince

15. výročie vzniku FIIT STU a 55. výročia informatiky na STU

18. apríla 2018 dekanka prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. udelila ocenenia.

Murgašovu medailu za dlhoročný príspevok k rozvoju IIT na STU a aj priamo na fakulte si prevzali z akademického prostredia mimo STU:

  doc. Ladislav Hluchý - ÚI SAV, Bratislava
  prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. - FIT VUT v Brne
  doc. Ing. František Jakab, PhD. - KPI FEI TU v Košiciach
  doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. - FIT ČVUT v Prahe
  prof. Ing. Ján Kollár, CSc. - KPI FEI TU v Košiciach
  prof. Ing. Ján Paralič, PhD. - KKUI FEI TU v Kšiciach
  prof. Ing. Peter Sinčák, CSc. - KKUI FEI TU v Kšiciach
  doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. - FEI VŠB - TU Ostrava

Murgašovu medailu za podnecovanie záujmu o IIT u žiakov a ich zapájanie do rôznych aktivít a súťaží si prevzali stredné školy:

  Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278, Trstená
  Spojená škola - Gymnázium J. Hronca, Novohradská 3, Bratislava
  SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava

Murgašovu medailu za vynikajúcu spoluprácu s fakultou si prevzali osobnosti z podnikateľskej sféry:

  Ján Suchal (Slovensko.Digital)
  Robert Šimončič (SARIO)
  Peter Škodný (Accenture)
  Miroslav Trnka (ESET)

Murgašovu medailu za prínos v IIT na STU a na Slovensku, ktorí významne prispeli k vzniku FIIT STU a rozvoju jej študijných programov si prevzali súčasní aj bývalí členovia AO FIIT:

  prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
  prof. Ing. Milan Kolesár, PhD.
  doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD.
  prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
  doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.

Panätný list spolu so striebornou mincou J. Murgaša za prínos k rozvoju IIT vo vzdelávacom procese na stredných školách, ktorí pripravujú do budúcnosti úspešných študentov našej fakulty, si prevzali:

  Blažena Čonková - SPŠ elektrotechnická na Zochovej v Bratislave
  Ondrej Demáček - Gymnázium J. Hronca v Bratislave
  Alica Karkušová - Gymnázium V. P. Tótha v Martine
  Ján Krausko - SOŠ Handlová

Panätný list spolu so striebornou mincou J. Murgaša za prínos k rozvoju IIT v rámci univerzitného vzdelávania na FIIT si prevzali absolventi IIT na STU, ktorí úspešne pôsobia v podnikateľskej praxi a dlhodobo podporujú fakultu:

  Richard Beňo (Soimco)
  Iveta Beňová (Soimco)
  Jozef Hostin (Molpir)
  Bohuslav Štepán (Abonus)