Prejsť na obsah
ACM International Collegiate Programming Contest

ACM súťaž je opäť tu!

 

Lokálne kolo ACM súťaže na STU
v rámci CTU Open Contest

 

Súťaže sa môžu zúčastniť max. 3-členné tímy.

Počet tímov je obmedzený!

 

Súťaž bude prebiehať súčasne v štyroch mestách:

* Praha * Brno * Ostrava * Bratislava *

 

V Bratislave budú súťažiť tímy z troch univerzít:

    Žilinská Univerzita <<>> Univerzita Komenského (FMFI) <<>> STU (FIIT)

Všetky tri univerzity budú súťažiť v priestoroch FIIT STU.

 

Harmonogram:

do 26. októbra 2006 do 20:00     poslať e-mail na adresu:    policky [at] fiit.stuba.sk
ako odpoveď dostanete potvrdenie účasti a ďalšie pokyny k dokončeniu registrácie
27. - 28. októbra 2006     lokálne kolo súťaže

 
Predbežný program súťaže:

27. 10. 2006 - piatok

14:00 - 14:30       registrácia súťažných tímov - nevyhnutná účasť aspoň jedného člena tímu
15:00 - 16:00 informácie o súťažných podmienkach a spôsobe vyhodnocovania
16:00 - 16:30 slávnostné zahájenie súťaže
16:30 - 18:00 skušobné kolo


28. 10. 2006 - sobota

  9:00 -   9:15 posledné informácie pred súťažou
  9:30 - 14:30 SÚŤAŽ
14:45 - 15:30 prezentácia riešení
15:30 - 16:15 vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže

Upozornenie:

      Údaje nie sú definitívne a môže dôjsť k zmene v ktoromkoľvek bode programu!