Prejsť na obsah
ACM International Collegiate Programming Contest

ACM súťaž je opäť tu!

Lokálne kolo ACM ICPC súťaže na STU

v rámci CTU Open Contest

Súťaže sa môžu zúčastniť max. 3-členné tímy.
Počet tímov je obmedzený!

Súťaž bude prebiehať súčasne v štyroch mestách:
* Praha * Brno * Ostrava * Bratislava *

V Bratislave budú súťažiť tímy z troch univerzít:
Žilinská Univerzita <<>> Univerzita Komenského (FMFI) <<>> STU (FIIT)

Všetky tri univerzity budú súťažiť v priestoroch FIIT STU.

Harmonogram:

do 30. októbra 2008 do 12:00    poslať e-mail na adresu:    lekavy[at]fiit.stuba.sk
ako odpoveď dostanete potvrdenie účasti a ďalšie pokyny k dokončeniu registrácie
31. októbra - 11. novembra 2008    lokálne kolo súťažePredbežný program súťaže:

31. 10. 2008   -  piatok  
14:00 - 14:30   registrácia súťažných tímov - nevyhnutná účasť aspoň jedného člena tímu
15:00 - 15:30   slávnostné zahájenie súťaže
15:30 - 16:20   informácie o súťažných podmienkach a spôsobe vyhodnocovania
16:30 - 18:00   skušobné kolo
 
01. 11. 2008   -  sobota  
  9:30 -   9:45   posledné informácie pred súťažou
10:00 - 15:00   SÚŤAŽ
15:00 - 16:00   prezentácia riešení
16:00 - 17:00   vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže

Upozornenie:

Údaje nie sú definitívne a môže dôjsť k zmene v ktoromkoľvek bode programu!